Præsentation af forening

Folkedans i Grenaa

En almindelig onsdags-øveaften:

Den første time af folkedans bruges til gennemgang af nye danse, repetere trin og tidligere danse. Derefter er der kaffepause ca. ½ time, hvor vi også synger et par sange, giver informationer m.m. Efter pausen danses en masse forskellige danse fra repertoiret, blot med lidt anvisninger fra danselederen, nærmest som til et folkedanserbal. Her er der grin, sved og hurtig puls. Som slut på aftenen samles alle omkring spillemændene og synger en afslutningssang.

Er du begynder, og har ikke danset før:

Vi laver en workshop for nye dansere på 2 lørdag eftermiddage i starten af sæsonen. Efter behov kan vi også aftale et længere kursusforløb med trinøvelser og lette folkedanse.

Danserepertoiret:

Det er danske folkedanse, – både pardanse, 2-pars og 3-parsdanse, kvadrilledanse, rækkedanse, runddanse. Af trin bruger vi polka, vals, scottish, mazurka, totrin, hurretrin, chassé, Sdr. Honing, hambo, menuet og mange andre…..

I løbet af året arrangerer vi også mange andre ting i foreningen, som f.eks.:

2 interne dansekurser/workshops med gæsteinstruktører på en alm.onsdags-øveaften og en lørdag eftermiddag. Et stort, åbent folkedanserbal i okt./nov. – og event. et sommerbal efter sæsonafslutning. Et åbent folkedanserbal i Baunhøj Mølle sammen med et orkester fra Spillemandslauget. Café-aften på en udvidet onsdagsaften med små borde, bal-stemning og gratis natmad. Hvert år afholder vi åben majstangsfest på Grenaa strand ved Klithuset. Her rejses en festligt pyntet majstang, og der er musik, sange, festtaler og fællesdans om majstangen.

Vi tager på foreningsudflugter, både 1-dages og flerdages, og har også lavet større rejser til udlandet. Til juleafslutning og sæsonafslutning holder vi nogle særdeles populære fester med spisning, musik og dans.

Foreningens opvisningshold:

Der er også mulighed for at en del medlemmer danner et frivilligt opvisningshold, som bruger en ekstra time hver anden onsdag til at indøve et særligt danseprogram. De giver opvisninger forskellige steder nogle gange om året, og da optræder de som regel i de smukke folkedragter.

Andre tilbud til folkedansere:

Gennem foreningen er vi en del af et stort, landsdækkende dansemiljø, og alle folkedansere får løbende indbydelser og tilbud om baller, legestuer, fester, workshops, kurser, fælleshold, stævner, højskolekurser osv. Alle disse tilbud bliver lagt frem i foreningen igennem hele sæsonen, – alene fra Djursland kommer der mange tilbud, men i øvrigt fra hele landet.

Glæd dig til at blive en del af Folkedans i Grenaa